Hisszük, hogy a komplexitás a XXI. század alapja. Független grafikai és nyomdai stúdióként azért dolgozunk, hogy egyedülálló kreatív tervezéssel és magas minőségű nyomdai kivitelezéssel értéket alkossunk meg számodra.

scroll

Hisszük, hogy a komplexitás a XXI. század alapja!

Függet­len grafi­kai és nyom­dai stú­dió­ként az el­múlt 15 évben külön­böző terü­le­teken meg­szerzett tapasz­ta­la­tainkat kama­toz­tatjuk most együtt. A vizu­ális meg­való­sítás terü­letén krea­tív grafi­kai terve­zés­sel, rek­lám és video­spot készí­tés­sel foglal­kozunk a leg­újabb tren­dek alap­ján nyugod­tan, meg­bíz­hatóan.

Cégünk 2011-es meg­ala­ku­lása óta Ter­vező gra­fi­kusok, Infor­ma­ti­kusok, Nyomda­ipari szak­em­berek, Film­ipari munka­társak és Project mana­gerek bizto­sít­ják a napi munka gördü­lé­keny­ségét. A cél, hogy a grafi­kai ter­ve­zés vagy videó­kész­ítés ne vegyen igény­be hó­nap­okat és a kért nyom­dai kivi­te­lezés a leg­rö­videbb időn belül el­ké­szüljön, újra­gyár­tás nél­kül.

A krea­tív ter­vek meg­való­sí­tását profi nyomda­techni­kával bizto­sít­juk. Cégünk nyomta­tási kapa­ci­tása ofszet és digi­tális terü­leten is ki­emel­kedő, ezért bár­miben is gon­dol­kozol, mi meg­val­ósít­juk Neked.

A profi vizuális megjelenés hozzásegíti vállalkozásod, hogy azt kommunikáld, amit ténylegesen képviselsz. Az egységes arculat és azok visszatérő elemei, összhangot és profizmust sugallnak. Kisarculat, nagyarculat, webdesign, csomagolástervezés, kiadványtervezés és nyomtatott anyagok tervezését vállaljuk a legújabb trendek alapján.

Tervező grafikusaink készséggel mérik fel vállalkozásod igényeit és tervezik meg, amire szükséged van a termékcsomagolástól a weboldalig, a katalóguson, szórólapon át a BTL anyagokig. Terméked vagy szolgáltatásod megkülönböztető jegyeit domborítjuk ki, ami által könnyen és érthetően tudsz kommunikálni.

Egy elkészült kreatív fontos, hogy milyen formában ölt testet. Magas minőségű nyomdatechnikával biztosítjuk, hogy a grafikai anyagok kiváló minőségben születhessenek meg. Digitális területen 260 cm széles japán Mimaki nyomdagépek, íves területen A2-es Xerox nyomdagépek biztosítják ezt. Ofszet nyomtatásnál B1 méretben papíralapú termékek, kartonok, stancolt, aranyozott, dombornyomott, lakkozott és egyéb felületkezelt termékek biztosítják a széleskörű megvalósítást. Termékeink: katalógus, szórólap, névjegy, meghívó, citylight plakát, matrica, molinó, hűtőmágnes, doboz, stancolt display, kártya, cégtábla, megállító tábla, roll-up, sajtófal, kínáló pult. Felhasznált alapanyagaink: fotópapír, kreatív papír, műnyomó, ofszet papír, banner, textil, öntapadó, mágnes, karton, hullámkarton, PVC tábla, plexi

Videofelvétel készítés, Film és Video gyártás egyedi elképzelések alapján. Az online marketing legkülönlegesebb összetevője a reklámvideó. Ez a hirdetési módszer a leggyorsabb információközlési módszer, egyediségével kitűnik más hirdetési formák közül. A hosszú és néha nehezen érthető tájékozató szövegek elolvasása helyett néhány perc videoval egyedi benyomást adhatunk vásárlóinknak.

Egy céges honlap indítása fontos lépés, amely nemcsak a grafikai és programozási munkát takarja, hanem körültekintően megfogalmazott üzleti célokat is. Az utóbbi években a mobil eszközök térhódítása jelentős mértékben átalakította nemcsak böngészési, hanem internetes vásárlási szokásainkat is. Természetes elvárásunkká vált, hogy a weboldalak ugyanazt az élményt nyújtsák számunkra mobileszközön, mint a számítógépek képernyőjén. Olyan weboldalakat készítünk, amelyek valódi megoldásokat nyújtanak Neked a kitűzött üzleti célokra. A biztonságot és fejleszthetőséget mindig egyedi programozással biztosítjuk.

Tevékenységi körtől és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül dolgozunk a legkülönbözőbb vállalkozásoknak. Kereskedelmi, szolgáltató, gyártó és vendéglátóiparban egyaránt.
Büszkék vagyunk rá, hogy partnereink között tudhatjuk őket.

 • Partner1
 • Partner2
 • Partner3
 • Partner4
 • Partner5
 • Partner6
 • Partner7
 • Partner8
 • Partner9
 • Partner10
 • Partner11
 • Partner12
 • Partner13
 • Partner14
 • Partner15
 • Partner16
 • Partner17
 • Partner18
 • Partner19
 • Partner20

Iroda1123 Budapest, Böszörményi út 19/C. 5.em

Nyomda1163 Budapest, Koronafürt u. 44/A

06/70/550 6791

Grafikai tervezéslaszlo.csafordi@printvolumedesign.hu

Nyomdai kivitelezésanita.fekete@printvolumedesign.hu

Magas minőségű munkákat készítünk limitált számú ügyfelünknek, akik megkövetelik az igazán kiemelkedő eredményt, ahogyan mi is.

2015-ben útjára indítottuk Magyarországon elsőként a MARKETINGES FELADATOK KÖZÖTT FELMERÜLŐ NYOMDAI GYÁRTÁSOK MEGOLDÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TUDÁS MEGSZERZÉSÉRE irányuló TRÉNINGET. Ajánljuk a KKV és Multinacionális cégek MARKETING MANAGER pozícióját betöltő szakembereinek és a reklámügynökségek PRINT ACCOUNT illetve ACCOUNT pozícióit betöltő munkatársainak.

A hangsúly a nyomda típusokon, az alapanyagokon, a kötészeti eljárásokon van. Kezdve a tervezési szemlélettől, a gyártáson keresztül, a költséghatékony rendelési szemléletig.

Printvolume